Kansli DSF 2020-04-28

Viktig info till föreningar -Kartläggning och Kompensationsstöd angående covid-19

Denna info ska ha gått ut till alla föreningar via RFs nyhetsbrev så detta är bara en påminnelse från DSF.

Riksidrottsförbundet gör en kartläggning och vill att alla föreningar svarar på en enkät senast 30 maj.

Genom att svara på Riksidrottsförbundets enkät har ni som förening möjlighet att ge er bild av hur coronakrisen har påverkat er ekonomi och verksamhet. Enkäten är ett viktigt underlag i RF:s dialog med regeringen och kommunen för kommande stödinsatser.

Enkäten hittar ni på IdrottOnline.

Läs mer på rf.se

 1 Maj kommer även en ansökan att öppnas via IdrottOnline där föreningar kan söka stöd.

Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

  • Resurserna ska i första hand kompensera för kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn- och ungdomar. Detta i enlighet med både idrottsrörelsens och statens syfte med idrottsanslaget.
  • I andra hand bör verksamhet som genomförs där en majoritet av överskottet är tänkt att nyttjas för barn- och ungdomsidrotten kompenseras.

Stöd kan även tilldelas föreningsverksamhet som inte avser barn- och ungdomsidrott, om föreningens överlevnad och framtida verksamhet är hotad
Läs mer
https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/

DSF kommer alltså inte få några pengar att tilldela föreningar utan alla föreningar hänvisas att söka pengar direkt från RF.

Frågor kontakta corona@rfsisu.se
eller kansli@danssport.se

DSF information, Från Kansliet
About Kansli DSF

Related Posts