Angelica Källström 2020-08-21

Verksamhetsavgift 2020

Under året har det varit svårt för föreningarna att bedriva sin dansverksamhet som vanligt. På förbundsmötet i april fick därför förbundsstyrelsen uppdrag att se över möjligheten att låta föreningarna betala en minskad verksamhetsavgift för 2020.

Under förbundsstyrelsemötet den 13 augusti beslutades det att minska verksamhetsavgiften för föreningar med 50%. Under september kommer verksamhetavgiften att fakturera via dans.se.

Verksamhetsavgifter bygger på antalet medlemmar, därför är det extremt viktig att ni som förening har rapporterat in ert medlemsantal för 2019 i IOL för att DSF ska kunna fakturera er rätt summa. Avgiften grundas på förra årets medlemmar.

https://www.danssport.se/globalassets/svenska-danssportforbundet/dokument/ekonomi/avgifter-dsf-2020.pdf

Hälsningar

Angelica Källström
Generalsekreterare

Kontakt:
kansli@danssport.se

DSF information
About Angelica Källström

Related Posts