Kansli DSF 2020-10-13

Utbildning musikansvarig DHH

Verksamhetsområde DHH bjuder in till utbildning för musikansvariga inom DHH

Verksamhetsområde Disco/Hiphop bjuder in till denna utbildning för att sprida kunskapen och underlätta för fler föreningar att arrangera tävlingar. Vi ser ett behov av fler tävlingar i olika storlekar och former för våra dansare, därför behöver vi utbilda fler ansvariga på alla områden för tävlingsarrangemang.

Musikansvarig

En musikansvarig på tävling ansvarar för att ta fram, organisera och spela upp all musik som spelas på tävling. Det är viktigt att ha bra koll på reglementet så att låtvalen blir korrekta samt samarbeta med tävlingsledare för att hålla sig uppdaterad på eventuella ändringar inför och under tävlingsdagen.


Målgrupp:

Alla som är intresserade av att spela upp musik på DHH-tävlingar. Efter denna utbildning blir du godkänd som musikansvarig och kan anlitas av olika arrangörer i dessa danser.
Du bör ha bra koll på tävlingssystemet i de olika danserna och nivåerna. Dvs Ronder, antal heat, heatlängd osv. Du bör ha koll på de olika stilarna som dansas och vilken typ av musik som ska spelas upp i respektive gren.
 

PlatsKompetenscentrum, Stallängsvägen 11, Tidaholm. Alternativt digitalt på teams
TidLördag 14 Nov kl 10:00 – 15:00 (med paus för lunch, medtages av var och en)
Pris: 1000 kr
Utbildare: Judith Martinez Åkesson

Anmälning görs via dans.se.

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning

Verksamhetsområde DHH

Dans VO, VO Disco Hiphop
About Kansli DSF

Related Posts