Kansli DSF 2020-05-31

Uppdatering angående Coronaviruset

Här lägger vi löpande upp information angående utvecklingen av Coronaviruset och vad det kommer att innebära för DSF.

30 maj

Från och med den 14 juni ändrar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer så att idrottstävlingar, matcher och cuper tillåts i alla åldrar.

Den 29 maj kom det uppdaterad information från Folkhälsomyndigheten beträffande idrottstävlingar från den 14 juni. 


Vid lunchtid samma dag samlade RF alla förbund för en informationsträff, men det kvarstår fortfarande vissa frågeställningar. En av delarna som behöver förtydligas är skillnaden i allmänna råd till idrottsföreningar om att de har strukit, Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks. Där gör man skillnad på när man har närkontakt under längre tid, ex brottning. RF kommer återkomma med förtydligande under kommande vecka, för de idrotter som befinner sin inom samma kategori, vilket många av DSF danser gör.


De nya restriktionerna har framkommit dialog med de större idrotterna som samlar större mängder publik. De kan utläsas av hur vissa delar är formulerade. Det går så klart att göra tolkningar för oss mindre idrotter utifrån det. RF ber alla förbund att se över sin EGEN tävlingsverksamhet, då vi kan den bäst; och ta fram protokoll som förtydligar vad som gäller inom vår idrott.
Eftersom DSF har lågsäsong just nu och alla tävlingar är inställda kommer DSF att jobba med detta närmsta veckorna för att ha förtydligade inför hösten. DSF har även inlett en dialog med RF och andra förbund som utövar närkontaktidrott för att kunna samverka kring förtydligande.  

Oavsett ny information så har Danssportförbundet och dess föreningar precis som alla andra organisationer och företag ett ansvar att hindra smittspridningen. Så vi alla måste göra våra val utifrån det.

Nedan kan ni läsa om info från pressträffen och infomötet från RF.

/Generalsekreterare
Angelica Källström

Nya restriktioner från 14 juni,

Idrottsminister Amanda Lind meddelar att det från 14 juni blir tillåtet att anordna tävlingar på alla nivåer. De allmänna restriktioner som finns gäller fortfarande, men de specifika restriktionerna för idrotten får en viss lättnad.

Från 14 juni kommer idrott utan publik att vara tillåtet, och det gäller för alla idrotter på alla nivåer förutsatt att det sker utomhus och att alla restriktioner kring offentliga tillställningar följs. Dessa restriktioner innefattar regeln om max 50 personer, att god handhygien ska finnas tillgängligt för alla och att avstånd hålls i större samlingar. Det ska också finnas tydlig uppsatt information om handhygien och social distansering. 

– Detta innebär ett stort ansvar för såväl arrangörer av matcher som för supportrar att fortsätta hålla social distans i samband med tävlingar och matcher. Idrottsrörelsen har varit tydlig med att man är redo att ta det ansvaret, och ju mer vi minskar smittspridningen nu desto snabbare kan vi hamna i ett läge där matcher och tävlingar också kan hållas inför publik, säger idrottsminister Amanda Lind. Hon är tydlig med att detta inte innebär en allmän lättnad på de restriktioner som finns. 

Det är polismyndigheten som ska upprätthålla ordningslagen, därför bör polisen lokalt kontaktas vid osäkerheter.

Från polisens hemsida:

•Vid ett fotbolls-eller hockeyevenemang räknas endast publiken, inte idrottare och tränare, som deltagare. Vid motorsporttävlingar räknas endast publiken, inte föraren och dennes team, som deltagare. Vid teaterföreställningar och konserter räknas endast publiken, inte ensemblen eller bandet, som deltagare. Det eftersom det är publiken som utgör den större folksamlingen.

•När det gäller vissa idrottsevenemang till exempel motionslopp, där den huvudsakliga folksamlingen består av de som utövar idrotten, inräknas i begreppet deltagare både publiken och löparna.
•Vid tveksamhet –kontakta polisen

De sammantagna förbud, allmänna råd, rekommendationer från Sveriges regering och Folkhälsomyndigheten som idrottsrörelsen ska följa från den 14 juni är fortsatt:

Förbud efter beslut från regeringen att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer.
Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som gäller hela det svenska samhället där det gäller att hålla avstånd från varandra.
Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten specifikt för idrottsrörelsen där tre av tidigare fem allmänna råd gäller fortsatt efter den 14 juni:

  1. Om möjligt vara utomhus

  2. Begränsa antal åskådare och undvik trängsel

  3. Se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks 

Skillnaden för idrotten är:

Till och med 13 juni: För att undvika spridningen av covid-19 bör idrottsföreningar 1. se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks, 2. när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, 3. skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper, 4. begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel, och 5. se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks.  Från och med 14 juni: För att undvika spridningen av covid-19 bör idrottsföreningar 1. se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks, 2. när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, 3. skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper, 4. begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel, och 5. se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks   

När det gäller att onödiga resor i samband med idrottsutövande ska undvikas så har Folkhälsoinstitutet skrivit att nödvändiga resor i samband med yrkesutövande av idrott på elitnivå tillåts.

Andra idrottstävlingar som innebär att tävlande och funktionärer behöver resa längre sträckor över landet kan bara arrangeras ifall nuvarande reserestriktioner hävs.

Idrottsföreningar bör:

•när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, och
•begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.

Alla verksamheter i Sverige bör:

• vidtar lämpliga åtgärder för att hindra smittspridning

Alla personer bör:

• hålla avstånd till varandra

För DSFs föreningar innebär det att det öppnas upp fler möjligheter till tävling och träning, förutsatt att de två punkterna följs.
Vi förstår att det kan skapa en önskan om att dra igång viss verksamheter , men vi rekommenderar er att iaktta försiktighet och inte genomföra verksamhet som inte är nödvändig. 
DSF uppmuntrat till aktiviteter som främjar folkhälsan och dansen i samhället om som kan göras inom angivna restriktioner.

Längre ner på denna sida kan du hitta den riskanalys som ska göras innan tävling anordnas.

Läs mer på RF:s sida:

Klartecken för matcher och tävlingar för seniorer

Coronaviruset och idrottsrörelsen

Corona update, DSF information
About Kansli DSF

Related Posts