Kansli DSF 2021-09-29

Uppdatering angående Coronaviruset

Här kommer senaste nytt ang. Coronaviruset och vad det innebär för DSF.

27 september

Regeringen har beslutat om steg 4 i avvecklingen av restriktioner införs från och med 29 september.

För idrottsföreningar och förbund innebär det att maxtak för publik och för antal deltagare vid motionslopp och liknande tas bort. Dessutom tas krav på avstånd mellan sittplatser och mellan sällskap bort.

För närvarande finns det inga specifika råd för idrottsföreningar att förhålla sig till, utan endast Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19:

  • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19
  • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion
  • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den 
      regionala smittskyddsläkaren

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19  gäller i hela landet. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning.

Det finns inga legala hinder för föreningar i DSF att kräva att deltagare i föreningens verksamhet (träning, tävling, socialdans) är vaccinerade och kan uppvisa bevis om detta genom tex. covidpass.

Det är närmast styrelsen i respektive förening som får avgöra hur föreningen ska ställa sig i detta läge i pandemin när den stora majoriteten av befolkningen och föreningsmedlemmarna är vaccinerade. 

Folkhälsomyndigheten (FHM) framhöll också så sent som den 16 september 2021 att de nya
allmänna råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. 


Detta innebär alltså att det är i linje med FHMs rekommendationer om föreningar i DSF väljer att uppställa krav på vaccinering för samtliga medlemmar som vill delta i dansidrott som innebär närkontakt. Detta blir särskilt aktuellt för de danser eller tillfällen där man roterar bland olika partners. 


Denna bedömning kan komma att omprövas i takt med utvecklingen av pandemin och de regler och rekommendationer som ansvariga myndigheter beslutar.

Vi påminner om att det trots lättnaderna fortfarande pågår en pandemi och det är viktigt att vi tar vårt ansvar genom att organisera verksamheten så smitt säkert som möjligt och att vi följer de restriktionerna som fortfarande finns.

Verksamheten och den enskilde individen är fortfarande skyldiga att verka för att undvika trängsel och att se till att sällskap kan hålla avstånd från varandra.

Det finns svar på vanliga frågor i RF:s FAQ:

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

Corona update, DSF information
About Kansli DSF

Related Posts