Kansli DSF 2021-08-18

Uppdatering angående Coronaviruset

17 augusti

Restriktionerna för idrotten har lättats i olika steg under sommaren, och vi har inte längre samma behov av dokumentet Anvisningar för tävling och träning. Därför är det dokumentet borttaget och det som står längre ner på denna sida, som skrevs den 16 juli, är det som gäller för DSF:s föreningar. 

Det är fortfarande oerhört viktigt att vi alla tar vårt ansvar och följer de råd som myndigheterna aviserar. Både individer och föreningar behöver ansvara för att smittspridning begränsas. 


16 juli

Rekommendationer träning uppdatering från 1 och 15 juli

För närvarande finns det numera inga specifika råd för idrottsföreningar att förhålla sig till, utan endast Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Alla åldersgrupper kan träna från den 1 juli 2021 men med följande restriktioner.

  1. Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.
  2. Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
  3. Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Den stora förändringen redan 1 juli var att de råd som riktades direkt till idrottsföreningar togs bort. Det innebar att samtliga åldersgrupper kan träna utan krav på avstånd eller maxtak för hur många som kan delta i träningen. Då fanns dock fortsatt undantaget pandemilagens begränsning om max 1 person per 10 kvm – denna begränsning togs bort 15 juli.

Så från och med den 15 juli 2021 måste inte den som bedriver verksamhet på en plats för fritids- eller kulturverksamhet beräkna ett maxantal besökare utifrån tillgänglig yta. Träningen får ske både inomhus och utomhus.
Svenska Danssportförbundet uppmanar fortfarande till att vid pardans enbart dansa med ordinarie danspartnervid varje tillfälle, pga att i de allmänna rekommendationerna avråds fortfarande kroppskontakt.

För dig/föreningen som ansvarig för träning:

Du har ett ansvar att skydda dig själv och andra från smittspridning.
Punkterna nedan ska ses som ett stöd för dig.

  1. Observera eventuella restriktioner från din region/kommun/hallägare
  2. Aktiva och ledare ska få information om att de ska stanna hemma om de känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner sig helt f riska.
  3. Överväg att träna i mindre grupper
  4. Planera flöden för att minimera kontakt mellan olika grupper
  5. Träna utomhus när det är möjligt
  6. Tillse att deltagarna håller avstånd till varandra
  7. Uppmana deltagarna att byta om hemma före och efter träning

Vi påminner om att det trots lättnaderna fortfarande pågår en pandemi och det är viktigt att vi tar vårt ansvar genom att organisera verksamheten så smittsäkert som möjligt och att vi följer de restriktionerna som fortfarande finns. Verksamheten och den enskilde individen är fortfarande skyldiga att verka för att undvika trängsel och att se till att sällskap kan hålla avstånd från varandra.

Corona update, DSF information
About Kansli DSF

Related Posts