Kansli DSF 2020-06-12

Uppdatering angående Coronaviruset 12/6

Löpande upp information angående utvecklingen av Coronaviruset och vad det kommer att innebära för DSF.

Från helgen 13–14 juni så förändras vissa delar i folkhälsomyndighetens restriktioner.
Oavsett detta så är alla vi personligen ansvariga för att minska smittspridningen. Detta innebär att vi tillsammans måste ansvara för att den verksamhet vi beslutar att genomföra är viktigt och håller sig inom de allmänna och generella råd som finns.

Idag 12 juni informerar DSF om det som är aktuellt för danssporten. Mer info finner ni som vanligt på Folkhälsomyndighetens hemsida

Varje SF har fått i uppdrag av RF att utforma riktlinjer som gäller för sina egna idrotter. DSF utgår från folkhälsomyndighetens rekommendationer, men vissa saker kan behöva förtydligas för vår verksamhet. DSF vill gå ut med så korrekt information som möjligt, och kommer att hjälpa föreningarna genom att förtydliga och ta fram checklistor för verksamheten, utifrån uppdrag från RF. Checklistor kommer för framförallt tävlings- och träningsverksamhet.

Under helgen får ni gärna ställa frågor och funderingar till DSF via instagram, fb eller mail så kommer vi att försöka svara i våra förtydligande under nästa vecka.

Förändringarna i restriktionerna för idrottsrörelsen är Möjlighet tävlingar och matcher för alla åldrar, Resor inom Sverige, och vissa förtydligande bland annat kring träning inomhus och närkontakt.
Tänk dock på att personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.

Resor

Från och med den 13 juni:
-Folkhälsomyndigheten häver avrådan från icke nödvändiga resor inom Sverige
-Ökat resande får inte innebära ökad trängsel

De generella råden, som beskrivs längre ned gäller självklart tillsvidare

Tävling

Från och med den 14 juni förändras vissa delar kring tävlingsverksamheten för idrotten i stort:

Informationen innebär ingen förändring för DSFs verksamhet i dagsläget, då DSF inte kommer att sanktionera några tävlingar innan 28 aug.

DSF kommer att återkomma med mer information om vad de ändrade råden innebär för DSFs tävlingsverksamhet.

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd anges bland annat att för att undvika spridning av covid-19 bör idrottsföreningar när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd samt generella råd i övrigt.
När det inte är möjligt att bedriva idrottsverksamhet utomhus får verksamheten bedrivas inomhus. För träningar och andra idrottsaktiviteter, som inte kan bedrivas utomhus, gäller de allmänna råden för inomhusaktiviteter.
 Folkhälsomyndighetens förtydligande innebär att de idrotter som har inte har möjlighet att bedriva verksamheten utomhus nu kan planera för en ansvarsfull uppstart av verksamheten inomhus.

Detta innebär ett extra stort ansvar till oss inom danssport som närkontakts idrott att följa allmänna och generella råd.

 • Den som ansvarar för träningen måste se till att minska risken för att covid-19 sprids.
 • Begränsa antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Närkontakt i samband med idrottsutövning

Folkhälsomyndigheten har den 29 maj meddelat att myndighetens föreskrifter och allmänna råd kommer att ändras den 14 juni och bland annat kommer rådet om att undvika närkontakt mellan idrottsutövare att tas bort.
Folkhälsomyndigheten har i dialog med RF framfört att myndigheten kommer att genomföra den meddelade ändringen den 14 juni och att myndigheten därmed inte kommer att ha kvar något allmänt råd eller generellt råd om undvikande av närkontakt särskilt riktad till idrottsföreningar.
RF menar dock att det för dessa idrotter, utifrån idrottens art, ställs särskilt stort ansvar i att utarbeta detaljerade föreskrifter i syfte att minska smittspridningen.

Detta innebär ett extra stort ansvar till oss inom danssport som närkontakts idrott att följa Folkhälsomyndighetens allmänna och generella råd som bl.a. innebär att alla har ett personligt ansvar för att hålla avstånd till varandra inom- och utomhus.

DSF arbetar med att ta fram råd och rekommendationer för vår verksamhet och har som  mål att publicera dessa under kommande vecka.

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Läs mer i FHM:s Frågor och svar 

Läs mer i RF:s frågor och svar

DSF information
About Kansli DSF

Related Posts