Sandra Svanberg 2021-12-23

Uppdaterat reglemente för Bugg & Rock n Roll

Uppdatering av reglementsdel BRR med borttagning av West Coast Swing

West Coast Swing (WCS) har fram tills nu reglerats i reglementsdel BRR men kommer från och med 2022-01-01 att regleras i en egen reglementsdel. Som konsekvens av detta kommer en uppdaterad BRR-del med all text om WCS borttagen samtidigt att börja gälla. Inga andra ändringar har gjorts i BRR-delen.

Ändringar:
B6.2 Regler och klasser WCS har tagits bort.
B6.4 Strictly och Jack’n’jill – Avser endast WCS och har tagits bort.
B10.6 West Coast Swing – Har tagits bort.
B10.7 Säkerhetsregler för akrobatik – Har omnumrerats till B10.6.

DSF information, VO West Coast Swing
About Sandra Svanberg

Related Posts