Kansli DSF 2021-02-26

Uppdaterade restriktioner

RF har under torsdagen den 25/2 haft ett informationsmöte om uppdaterade restriktioner som börjar gälla 1 mars. Det som förändras för DSF är att undantaget för att hålla enstaka tävlingar eller läger för barn och ungdomar tas bort, det kommer alltså inte vara tillåtet att anordna fysiska tävlingar eller läger för några åldersgrupper.

Corona update, DSF information
About Kansli DSF

Related Posts