Kansli DSF 2022-02-15

Uppdaterad information om deltagande vid testtävling i lag

Inför testtävlingen i lag i Karlstad har projektgruppen gjort ett antal förtydliganden kring vad som gäller för inlåningsregler

Ett lag (en förening) kan låna in maximalt två dansare från antingen:

1) en annan förening inom samma eller angränsande distrikt

och/eller
2) dansare från en annan ålderskategori än den laget tävlar i

För inlåning från annan ålderskategori gäller följande bestämmelser:

Par som normalt tävlar i Ungdom/Junior

– får tävla i ålderskategorin Ungdom/Junior eller Vuxen

Par som normalt tävlar i Senior

– får tävla i ålderskategorin Senior eller Vuxen

Par som normalt tävlar i Vuxen

– får tävla i ålderskategorin Vuxen eller Senior

Dessa regler gäller per lag, vilket innebär att inlåning är möjlig för varje lag och i varje ålderskategori. Kravet är dock att de inlånade dansarna har ett föreningsmedlemskap även i den förening de ska tävla för i lagtävlingen.

Observera att det även finns dubbleringsregler att ta hänsyn till i bestämmelserna.

Sista anmälningsdag är 2022-02-27.

Vid frågor eller eventuella dispensansökningar, vänligen kontakta tävlingsledare Jimmy Karlsson på jimmy@barnenaa.se.

Läs mer här: Uppdaterad information om testtävling i lag.

DSF information
About Kansli DSF

Related Posts