Kansli DSF 2021-10-21

Tävlingshösten 2021

I juni 2021 beslutade FS om vad som ska gälla för tävlingar under hösten 2021. De flesta av de ingående beslutspunkterna faller automatiskt bort när de flesta restriktionerna pga Covid-19 pandemin tas bort och publik åter tillåts på tävlingar.

Informationen om tävlingshösten 2021 gick ut till alla arrangörsföreningar under sommaren. Nu när de flesta av restriktionerna tagits bort ser DSF att vi återigen kan tillåta Big teams och Production under tävlingar. 

FS har även beslutat att inte ta ut någon sanktionsavgift för tävlingarna under 2021 för att underlätta ekonomiskt för föreningarna om de inte kunde ta in publik. Detta beslut kommer att gälla även om arrangörerna väljer att ta in publik på höstens tävlingar när det är tillåtet. 

DSF information, Från Styrelsen
About Kansli DSF

Related Posts