West Coast Swing Domarutbildning

1 januari 2022 började det nya tävlings- och bedömningsreglementet för WCS, att gälla. Större förändringar leder till att befintliga domare inom WCS behöver uppdatera sin licens, vilket nu är möjligt vid kommande utbildningstillfällen. Det nya reglementet innebär att inte bara regionala tävlingar (R-klass) kommer att kunna genomföras utan […]