Kallelse till Svenska Danssportförbundets årsmöte 2022

Svenska Danssportförbundets årsmöte håls helgen 23-24 april 2022 Planen är att mötet ska hållas fysiskt på hotell Scandic Alvik i Stockholm, men med tanke på pandemin kan förbundsstyrelsen komma att besluta om att mötet genomförs digitalt. Motioner till mötet ska vara DSF:s kansli tillhanda senast 1 februari 2022. […]

Uppdaterat reglemente för Bugg & Rock n Roll

Uppdatering av reglementsdel BRR med borttagning av West Coast Swing West Coast Swing (WCS) har fram tills nu reglerats i reglementsdel BRR men kommer från och med 2022-01-01 att regleras i en egen reglementsdel. Som konsekvens av detta kommer en uppdaterad BRR-del med all text om WCS borttagen […]

Landslagskaptener i Team Sweden

Svenska Danssportförbundets landslagskaptener till Team Sweden är utsedda. Tove Holmqvist meddelade i november att hon inte har för avsikt att förlänga sitt uppdrag som landslagskapten för Bugg & Rock n Roll. Med Toves erfarenhet från den egna karriären inom Lindy Hop och den internationella kunskapen, har hon varit […]

Nyheter från Parasport

Spikad tidplan för den fortsatta inkluderingsprocessen. Danssportförbundet har regelbundna styrgruppsmöten tillsammans med Parasportförbundet. På det senaste mötet i november spikades en fortsatt tidplan för övertagandet av rulltolsdans som idag formellt tillhör Parasportförbundet. Tidplanen innebär att slutligt övertagande kommer att ske senast vid årsskiftet 2022-2023, dvs om ett år. […]

Information från RF: Avrådan för läger och cuper inomhus

Fram till och med 16 januari gäller avrådan för cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Dessutom införs begränsningar och krav för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från 20 deltagare. Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade olika scenarier för smittspridning den närmaste tiden och presenterade nya restriktioner som […]