Föreningsundersökning angående idrott för äldre

DSF är med i ett projekt om idrott för äldre, som RF äger. I och med det ska vi göra en kartläggning över våra föreningars medlemsstatistik och verksamhet för målgruppen så att vi kan skapa oss en utgångspunkt att jobba vidare från Därför skulle vi vara jättetacksamma om ni föreningar kunde besvara en enkät som…
Läs mer


2020-09-16 0