Kansli DSF 2021-09-30

Sveriges Olympiska Kommitté & Svenska Danssportförbundet

Svenska Danssportförbundet är medlemmar i Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), sedan 2021. I december 2020 publicerades den stora nyheten att Breaking inkluderas i det olympiska programmet till OS i Paris 2024. Förbundet kunde därmed bli medlem i SOK.

Medlemskapet innebär att förbundets medlemmar, som utvecklas inom Team Sweden (förbundets landslags- och elitsatsningen) kan få möjligheten att deltaga i OS (gäller de dansstilar som är inkluderade i OS – programmet).

Sveriges Olympiska Kommitté är en ideell organisation som består av de idrottsförbund som finns på det olympiska programmet. SOK bildades 1913 och är ansvarig för de olympiska frågorna i Sverige samt förbereder och leder det svenska deltagandet i OS, med sikte på konkurrenskraftiga OS-trupper.

Det olympiska uppdraget

Den olympiska rörelsens grundvärderingar är respekt för varje individ och vänskap över alla gränser och att sträva efter att utvecklas över sina egna gränser.

Den grundläggande idén är uttryckt i mottot ”snabbare, högre, starkare”. Alla kan sträva efter att bli bättre, att lära sig mer och att utvecklas som människa även om bara några få blir olympier och ännu färre mästare. ”Det viktiga är inte att vinna utan att deltaga” syftar just på lärande och utveckling.

Den internationella Olympiska Kommitténs (IOK) främsta uppgift är att säkerställa firandet av de olympiska spelen som symbol för rörelsens grundläggande värden och idé. Spelen ska inspirera fler att vilja vara en del av detta. Spelen ska visa att fredlig samexistens är möjlig och bidra till framtidstro samt byggandet av en bättre värld – oavsett hur turbulent omvärlden är.

Svenska Danssportförbundet är ett stolt medlemsförbund.

Läs mer om Sveriges Olympiska Kommitté på: www.sok.se 

DSF information, Project Breaking
About Kansli DSF

Related Posts