Kansli DSF 2021-02-10

S-klass stängs

Förbundsstyrelsen har beslutat att stänga S-klasserna i Bugg då S-klasserna inte kunnat ombildats pga av att få ranking-grundande tävlingar kunnat genomföras det senaste året.

Förhoppningen är att dessa klasser kan öppnas på nytt till starten av tävlingsåret 20220701 – 20230630.

DSF information, Från Styrelsen
About Kansli DSF

Related Posts