Sandra Svanberg 2022-04-13

Projektledare förstärker Svenska Dansportförbundets Breakingsatsning

Tobias ”Marre” Marin förstärker Breakingsatsningen, i rollen som projektledare med fokus på utveckling av tävlingssystem, få igång breddläger, utbildning för både domare och tränare samt ha kontakt med förbundets föreningar när det gäller Breaking.

Marre har själv Breakat och tävlat både nationellt och internationellt, är en av förbundets internationella domare i Breaking och en van organisatör av både tävlingar och läger.

– Jag brinner för att få alla att dansa, att nå bredden, säger Marre.

Breaking har en stark kultur som passar bra bland förbundets övriga dansgrenar. Breakingens tradition, det unika uttrycket i dansen, de unga och äldre utövarna, bredd och elit – följer övriga dansgrenars utformning. Dessutom är idrott en kulturbärare i sig som kan bidra till att stärka Breaking-kulturen och utveckla Breaking som dans.

Efter beslutet att Breaking ska finnas med på OS-programmet i Paris 2024, har Svenska Danssportförbundet sjösatt två större projekt. Det ena med ambitionen att få Breakare att kvalificera sig till OS och det andra med ambitionen att integrera Breaking som en ny dansgren i förbundet. Tidigare kommunicerade förbundet att Ferhat Duz tillsatts som projektledare och Breaking-koordinator för OS-satsningen. Marre och Ferhat är ett starkt team för Breakingens inträde i svensk idrottsrörelse.

Foto: Emanuel Schutt

DSF information
About Sandra Svanberg

Related Posts