Anja Näslund 2021-08-09

Paradans – Gott exempel på Dansfabriken

På Dansfabriken i Ängelholm finns två dansgrupper för deltagare med funktionsnedsättningar. Den ena gruppen vänder sig till vuxna och den andra till barn- och ungdomar. Resan mot att bli en ännu mer inkluderade förening startades 2018 och innan pandemin slog till var det drygt 20 personer som gick i de två olika grupperna. Josefin och Filippa är två av de nuvarande ledarna och båda sitter också sitter i styrelsen.

 • ”2018 gjorde vi en större översyn av vår verksamhet och började fundera på om vi verkligen levde upp till vår egen värdegrund. Vi tyckte själva att vi behövde göra mer för att vara en förening där alla får plats på sina villkor”.

Tanken om att öka tillgängligheten sammanföll med att Gymnastikförbundet lanserade sin utbildning Alla kan gympa och föreningen hängde på den. Detta, tillsammans med att det fanns ett personligt engagemang, gjorde att det var ganska lätt att komma igång.

Utbildning är bra, men man måste också våga prova

När föreningen skulle starta sin verksamhet gick totalt fem ledare på utbildning tillsammans. Det var ett bra sätt att komma igång och lära sig mer om bemötande och ledarskap. Efter utbildningen satte sig ledarna tillsammans och konstruerade ett lektionsupplägg som de trodde skulle passa för dem. I mångt och mycket är det fortfarande samma upplägg nu.

 • ”Vi erbjuder uppvisningsdans i olika former, vilket innebär att våra lektioner innehåller både teknikdelar och koreografimoment. Vi tränar på och förbereder en viss koreografi i flera veckor och hinner med ett par olika under en termin”, säger Filippa”. Josefin kompletterar: ” För många av deltagarna är det uppskattat med repetition och det är nog vanligare att vi ledare tröttnar innan gruppen gör det”.

En lektion hos Dansfabriken innehåller:

 • Samling 5 minuter
 • Uppvärmning 10-15 minuter
 • Styrka 5 minuter
 • Diagonalövningar (dvs teknikövningar) 10-15 minuter
 • Dansövningar (dvs rytm, improvisation) 5-10 minuter
 • Koreografi 5 minuter
 • Stretch och avslappning 5 minuter
 • Avslutning

Varje lektion är 60 minuter och en kurs följer ordinarie termin vilket brukar vara cirka 12-15 gånger.


– ”När vi startade vår första kurs var det fortfarande mycket vi inte kunde. Men vi har lärt oss mycket på vägen och är noga med valet av ledare till våra grupper. Det viktigaste är nog att våga vara nyfiken och fråga varje deltagare hur den vill ha det.”

Dansfabriken är en stor förening med cirka 1000 medlemmar och 50 ledare. Varje år har man ett lärlingsprogram för nya ledare och genom det har det också varit lätt att rekrytera lämpliga hjälpledare till just dessa dansgrupper.

Mer än bara dans

Ledarna beskriver att det ganska snabbt kom att handla om mer än bara dans för de som gick i grupperna. De fick ett socialt sammanhang och att komma före och sitta kvar efter var viktiga delar. Flera av deltagarna brukar hjälpa till som funktionärer när man har uppvisningar, sätta upp affischer när det är dags för terminsstart och göra annat som behövs. Detta var ett mervärde som ledarna själva inte tänkt på, men som nu gör att detta är den roligaste gruppen att leda, trots att de tränat många olika typer av dansgrupper tidigare.

Ledarna har strävar också efter att låta deltagarna vara med och bestämma och tycka till, det gäller allt ifrån namnet på gruppen till vilka foton som ska användas i marknadsföringen. Josefin berättar att de lärde sig den hårda vägen att alla bilder inte var tilltalande och att det gällde att tänka till. Att låta alla komma till tals och träna på demokratiprocessen är en bonus, många av dem som går i grupperna kanske inte alltid känner sig lyssnade på i vanliga fall.


Tips till dig som ledare:

 • Fundera på vad ni som förening står för i er värdegrund och era stadgar – speglar er verksamhet det?
 • Tänk till på tillgängligheten – både fysiskt i lokalen och i marknadsföringen
 • Om ni inte har foton som matcher er verksamhet och som skapar en inkluderande känsla kan ett alternativ vara illustrationer.
 • Om ni jobbar aktivt för att deltagarna ska känna sig välkomna kommer ni ha ett gäng trogna medlemmar som gärna ställer upp.

En av utmaningarna är att introducera en ny koreografi till gruppen. Detta görs ofta i många steg där det första steget kan vara att berätta att man nästa vecka ska lyssna på en ny låt. Därefter lyssnar man på musiken och den tredje veckan kanske gruppen gör en improvisationsövning till den nya musiken. Därefter kan de så sakta fasa ut den gamla dansen och den nya kommer mer i centrum.

Tillsammans beskriver de också hur de förändrat sin syn på saker. – ”Ta till exempel ordet framsteg: Vad är att göra ett framsteg? Det är lätt att tänka att det måste vara att klara något man inte klarat innan, men ett framsteg kan också vara att uppleva något som man inte gjort förut.”

De två grupperna skiljer sig åt bland annat gällande val av musik. I gruppen för de yngre är det mer lekinspirerad dans och i gruppen för de vuxna är det fler ambitioner, mer streetdance och en hel del melodifestival. Gruppdeltagarna fungerar överlag bra tillsammans, de flesta deltagare har en fantastisk känsla för vad de andra i gruppen behöver och inte behöver. I planerna finns också att framöver kunna erbjuda privatlektioner till dem som kanske gärna dansar men inte vill vara i grupp. Den största anledningen till att de har valt att inte inkludera fullt ut i den vanliga verksamheten handlar om det rent dansmässigt kan vara svårt att hänga med, i de anpassade grupperna finns en större flexibilitet och ett mer individuellt ledarskap.

Marknadsföringen tar tid

Hos Dansfabriken har en viktig del blivit att arbeta med dans utan rätt eller fel och sträva efter att allt är möjligt. I ledarskapet har fokus varit att fundera på vad man vill uppnå med en övning och utifrån det funderat på hur den upplevelsen kan skapas. Även den som använder rullstol ska kunna uppleva en plie och som ledare måste jag tänka på syftet med övningen när jag väljer utmaningar. Denna syn på ledarskapet, att alla ska få känslan av att vara med, har också präglat marknadsföringen.

Föreningen har lagt mycket tid på marknadsföring och på att uppfattas som tillgängliga. De funderade på hur de skulle uttrycka sig, lärde sig att använda bilder som gav en känsla av att alla kunde vara med och syntes en hel del på stan och genom uppvisningar på olika sätt.


Tips till styrelsen:

 • Fundera på vad ni som förening står för i er värdegrund och era stadgar – speglar er verksamhet det?
 • Tänk till på tillgängligheten – både fysiskt i lokalen och i marknadsföringen
 • Om ni inte har foton som matcher er verksamhet och som skapar en inkluderande känsla kan ett alternativ vara illustrationer.
 • Om ni jobbar aktivt för att deltagarna ska känna sig välkomna kommer ni ha ett gäng trogna medlemmar som gärna ställer upp.

Intervjuad: Josefin Schönström och Filippa Rehnberg

Intervjuad av Anja Näslund

Dansfabriken i Ängelholm är medlemmar i Gymnastikförbundet och går att hitta på dansfabriken.org. Kontakta dem gärna för mer information.

DSF information, Projekt Paradans
About Anja Näslund

Related Posts