Kansli DSF 2022-01-16

Ordförandekonferens SLT

Då tävlingen Stockholm Stars Dance Championship har flyttats på grund av rådande omständigheter och restriktioner så kommer Förenings/Ordförandekonferensen den 6 februari genomföras via Teams

Datum: Söndagen den 6 februari 2022

Plats: Teams

Tid: 10.00 – 13.00

Agenda: DSF:s organisation

                         Föreningskunskap/Värdegrunder

                         Tävlingsarrangörer GP

                         Tävlingsarrangörer mindre tävlingar

                         Eventuella ändringar i tävlingsreglementet

                         Övrigt

1 person per förening får närvara. Vi ser att så många föreningar som möjligt närvarar då denna träff är av stor vikt.

Anmälan senast 21 januari till Sven Hämberg, sven.hamberg@danssport.org

Länk till mötet mailas ut strax innan mötet.

DSF information, VO Standard & Latin
About Kansli DSF

Related Posts