Joachim Sköld 2020-07-06

Nytt tävlingssystem för West Coast Swing på gång!

Det är en minst sagt en omvälvande tid som vi genomlever just nu där avsaknaden av dans är stor. Men det finns saker som vi förhoppningsvis kan ta med oss som en lärdom; ta mer tid till att reflektera och vila, men även sådant som att vi lär oss hitta nya sätt att arbeta på. Detta är naturligtvis något som vi som arbetat inom verksamhetsområdet WCS har fått ta till oss och våren har därför varit fylld med Skype- och teamsmöten i vårt arbeta att skapa ett helt nytt tävlingssystem för WCS.

Under våren har vi jobbat intensivt med att få klart ett helt nytt tävlingsreglemente, en helt ny domarutbildning och ett, skulle jag vilja säga, helt unikt bedömningsreglemente som har tagits fram i samarbete med Champions-dansaren Chuck Brown från USA. Unikt därför att ett samlat dokument med mycket av den kunskap som finns inom WCS inte har tagits fram tidigare. Naturligtvis har det inneburit kompromisser, men Chuck har gjort ett mycket bra grundarbete, något som jag hoppas kan verka som en ledstjärna för andra liknande projekt runt om i världen.

På grund av pandemin har vi dock blivit tvungna att skjuta på själva införandet av det nya tävlingssystemet till den 1 januari 2021 vilket å andra sidan ger oss gott om tid att genomföra vår helt nya domarutbildning och möjlighet för domarna att träna sina nya kunskaper nu under hösten.

För dig som är intresserad av att bli domare inom west coast swing kommer vi inom kort att presentera det första utbildningstillfället och en möjlighet att kunna göra en intresseanmälan, så håll utkik på Facebook (Svenska Danssportförbundet – West Coast Swing) och ta chansen!

Länk till VO:ts Facebook-sida

Har du frågor eller tankar som du vill bidra med inom vårt arbete eller kanske till och med är sugen på att hjälpa till att utveckla WCS inom förbundet, tveka då inte att kontakta någon av de ansvariga för respektive område (se nedan) eller maila oss på vo-wcs@danssport.nu.

Therése Andersson (Media)
Nina Norgren (Tränare & Domare)
Ibirocay Regueira (Tävling & Tekniska)
Chris Blöcker (Ekonomi & Internationellt ansvarig)
Leif Karlsson (Förening)
Joachim Sköld (Ordförande)

Ha nu en skön sommar nu!
Joachim Sköld
ordf. VO West Coast Swing

Dans VO, DSF information, VO West Coast Swing
About Joachim Sköld

Related Posts