Sandra Svanberg 2022-01-19

Nyheter från RF: RF äskar mer pengar av regeringen & Sektionering av publik medges

Vid två separata pressträffar idag presenterade regeringen positiva nyheter för svensk idrottsrörelse

Vid två separata pressträffar idag presenterade regeringen dels ytterligare kompensationsstöd till idrottsrörelsen på ytterligare 40 mkr (totalt 120 mkr med tidigare kommunicerade 80 mkr), dels att man tillåter sektionering på inomhusarenor och inte inför ett absolut publiktak på 500 personer.

Riksidrottsförbundet har idag lämnat in en hemställan till regeringen om förstärkt stöd på grund av restriktioner med anledning av coronapandemin. Enligt beräkningar så ser RF att idrottsrörelsen kommer att tappa 700 miljoner kronor ifall restriktionerna skulle förlängas till och med 31 mars och äskar därför 300 mkr i kompensationsstöd.

RF framhåller dessutom även vikten av att få ett långsiktigt stöd för återstart där vi äskar 300 mkr/år för 2023-2025.

Ni hittar Riksidrottsförbundets nyheter i sin helhet här:

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/idrottenmastekompenserasytterligare

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/valkommenforbattring500askadarepersektiontillats

Corona update, DSF information
About Sandra Svanberg

Related Posts