Kansli DSF 2021-12-23

Nyheter från Parasport

Spikad tidplan för den fortsatta inkluderingsprocessen.

Danssportförbundet har regelbundna styrgruppsmöten tillsammans med Parasportförbundet. På det senaste mötet i november spikades en fortsatt tidplan för övertagandet av rulltolsdans som idag formellt tillhör Parasportförbundet. Tidplanen innebär att slutligt övertagande kommer att ske senast vid årsskiftet 2022-2023, dvs om ett år. Fram till dess fortsätter projektets arbete med bland annat tävlingsreglementen och att stötta fler föreningar att starta verksamhet. Mer information om det kommer under nästa år.

Deltagare till Arbetsgrupp Paradans sökes

De två senaste åren har en ideell projektgrupp tillhört Paradansprojektet. Deras uppdrag är nu avslutat och i början av 2022 kommer en ny arbetsgrupp att bildas. Under året kommer denna grupp övergå till ordinarie arbete i linje med förbundets SO/VO. Nu söker vi dig som vill ingå i denna arbetsgrupp. Du kan läsa mer om gruppens arbetsbeskrivning här. Om du vill veta mer om uppdraget eller anmäla ditt intresse kontaktar du projektledare Anja Näslund på parasport@danssport.se Intresseanmälan ska göras senast den 20 januari.

Medlemserbjudande till alla medlemmar i Danssportförbundet

Dramaten i Stockholm erbjuder under januari och februari dig som medlem i Danssportförbundet att se dansteaterföreställningen LIV DÖD SEX POP med 60% rabatt. Den dokumentära föreställningen genomförs av en inkluderande ensamble med elva dansare och skådespelare med olika livsöden. Det handlar om livet från födsel till döden och allt där emellan. Du bokar föreställningen online eller via kundservice om du behöver rullstolsplats. Använd koden LDSP60KK för att få rabatten. Läs mer om föreställningen här https://www.dramaten.se/, https://www.dramaten.se/repertoar/liv-dod-sex-pop

DSF information, Projekt Paradans
About Kansli DSF

Related Posts