Rolf Cassergren 2020-11-17

Nya utmaningar

Vi har en fortsatt utmanande situation för vår dansverksamhet p g a den pågående pandemin.

Efter regeringens besked igår hade vi ett snabbinkallat möte med RF i dag kring Corona situationen. Det gäller primärt förbudsförordningen och är kopplad till lagstiftningen för allmänna sammankomster. Det som är nytt är framförallt att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare tills vidare inte får hållas inom Sverige, (tidigare 50 deltagare). Dessutom gäller sedan tidigare, de grundläggande rekommendationerna om avstånd mellan människor. De nya regler som nu föreslås gälla träder ikraft den 24 november efter regelmässig remissrunda. Vi kan nog räkna med att de träder ikraft och är redan starkt normgivande. Vidare har vi i dagsläget att följa de 21 regionerna i Sverige och deras särskilda råd. Det skiljer sig lite hur de allmänna råden ser ut i de olika regionerna. Därför kan vi inte berätta i detalj kring detta utan rekommenderar en lokal kontakt med aktuell länsstyrelse eller RF/SISU distrikt. Ni som ansvariga för er föreningsverksamhet ska därför grunda er beslut på FHM övergripande råd och det som är specifikt för just er region. Det är det som ska styra! Har ni frågor är ni dock självfallet välkomna att höra av er till DSF kansli.

Vi ska i sammanhanget lägga till att träning och tävlingsverksamhet utan publik för DSF inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Stadsministern är dock tydlig med att förbuds förordningen ska vara normgivande i hela samhället. Ni som ansvarig för en verksamhet ska ta med detta i beslut om hur verksamhet planeras och genomförs. RF har även ställt ett batteri med frågor till FHM om förtydligande för träning för personer födda 2004 och tidigare. Det finns dagsläget inget datum för när RF kommer få svar på detta. DSF återkommer när svar kommer.

Vidare planerar DSF att aktivera tankar kring hur vi kan arbeta vidare inom våra olika verksamheter för att kunna dansa vidare trots dessa utmaningar. Det finns redan exempel på hur olika föreningar agerar och utvecklar alternativ som fungerar. Vi återkommer även kring det.

Det här var en snabb och kortfattad uppdatering efter dagens möte med RF men vi räknar med att komma tillbaka inom kort med ytterligare information!

Hälsningar

Rolf Cassergren                                                
Ordförande                                                         

 Angelica Källström
 Generalsekreterare

Corona update, DSF information, Från Kansliet, Från Styrelsen
About Rolf Cassergren

Related Posts