Angelica Källström 2020-04-09

Nu har det snart gått en månad …

Nu har det snart gått en månad sedan Folkhälsomyndigheten höjde risken för smittspridning till mycket hög. Danssport, övriga Idrottsrörelsen med flera har påverkats mycket av den uppkomna situationen.

Förbundsstyrelsen och kansliet har försökt agera och informera så gott vi kan. Alla föreningar har behövt ändra sina planer och verksamhet, för att göra det bästa i denna situation. Det är så imponerade att se hur ni föreningar försöker hålla igång ser verksamhet på olika sätt. Det skapas massa kreativa och nyskapande idéer, hur man kan bedriva föreningsverksamhet som anpassas till det rådande läget. För alla barn och ungdomsföreningar så finns det möjlighet att söka projektstöd IF (gamla Idrottslyftet) för dessa härliga idéer. Detta är inte över än utan vi behöver hålla i och kämpa på. DSF kommer fortsätta att se över vad vi som förbund kan göra i denna situation.

Nedan följer lite information som RFs generalsekreterare skickade ut tidigare i veckan till alla förbund som rör föreningsverksamheten.

Föreningsenkät från RF med anledning av corona
RF kommer med start under vecka 16 ge alla föreningar möjlighet att ge sin bild av coronakrisens konsekvenser på ekonomi och verksamhet, från mitten av mars till slutet av juni. Obs – det är inte en ansökan om bidrag från regeringens krispaket. Underlaget är en viktig del i påverkansarbetet mot stat och kommun för ytterligare åtgärder, därtill ett underlag för att identifiera behov av verksamhetsutvecklingsstöd hos IF.
Mer information kommer den 15 april.

LOK-stöd och Projektstöd IF
För föreningarna är det beslutat att LOK-stödets summa på 585 miljoner kronor även ska gå ut under 2020, oavsett antal aktiviteter som registreras. Föreningar som på grund av restriktionerna inte kunnat genomföra verksamhet kommer att erhålla viss kompensation efter årets slut. Modell för detta beslutas under hösten 2020.

Därutöver har föreningar möjlighet att söka projektstöd av DSF för att bibehålla verksamhet under restriktionstiden. Syftet är att i så stor utsträckning som möjligt kunna bedriva verksamhet för föreningens medlemmar i åldern 7-25 år.
www.danssport.se/forforeningen/idrottslyftetprojektstod/

DSFs kansli önskar alla föreningar och dansare en glad påsk!

Hälsningar
Generalsekreterare
Angelica Källström

DSF information, Från Kansliet, Nyheter
About Angelica Källström

Related Posts