Kansli DSF 2021-11-12

Nomineringar till DSF förbundsstyrelse

Som medlemsförening har ni i demokratisk anda möjlighet att nominera personer till
förbundsstyrelsen. Man har möjlighet att fram till den 1 december inkomma med nomineringar till Svenska Danssportförbundets valberedning.

Valberedningen önskar att man i nomineringsförslaget bifogar namn, kontaktuppgifter samt en beskrivning om varför just ni nominerar denna person.

Valberedningen hanterar alla nomineringar i enlighet med aktuella regler gällande
tystnadsplikt.

Varmt välkomna med nomineringar och vi önskar Svenska Danssportförbundets styrelse om ett bra och utvecklande arbete att föra danssporten framåt och vidare i detta kanske tuffaste år som varit och som eventuellt kan förbli tufft ett tag framöver.

Nomineringar skickas till valberedningens ordförande:

Eva-Lena Söderlind
evalenaa@telia.com

Bloggar, Dans VO, DSF information, Team Sweden
About Kansli DSF

Related Posts