Sandra Svanberg 2021-12-16

Nedflyttning efter tävlingsuppehåll inom BRR – nu även 35+

Viktigt information inför tävlingsåret 2022.

I tävlingsreglementet för BRR, paragraf B7.3, finns en regel om tävlingsuppehåll som i nuvarande reglemente gäller för regelgrupp 1. Den innebär att nedflyttning en klass sker vid årsskifte, om par/trio inte deltagit på någon tävling under föregående kalenderår.

Beslut har fattats om att införa motsvarande även för regelgrupp 2 i åldersgruppen 35+ inför tävlingsåret 2022/2023, och kommer att införas i reglementet till sommaren. Uppdatering av reglementen görs två gånger per år och kommer att finnas tillgängligt på hemsidan minst 3 månader innan det börjar gälla.

Eventuell nedflyttning sker första gången den 1 januari 2023 och baserar sig på hela kalenderåret 2022. Förbundet vill därför påpeka den planerade ändringen och förtydliga att deltagande på tävlingar även under första halvåret räknas, så föreningar och dansare är införstådda med vad det innebär för tävlingsåret 2022.

Dans VO, DSF information
About Sandra Svanberg

Related Posts