Kjell Rask 2020-09-23

Magic GP 2020

Nu på lördag den 26/9 körs en GP-tävling i Standard & Latin. Denna gång är Dansstudio Magic Göteborg arrangören.

Eftersom det fortfarande inte är tillåtet med publik i samma lokal har du antingen möjlighet att bli en av de 50 som samlas i en annan lokal och tittar på tävlingen tillsammans eller så kan du se den på DansTV.se.

DansTV sänder alltså tävlingen på vår sajt ( DansTV.se ) men denna gången kommer vi också att sända video och ljud mellan tävlingshall och publikutrymme i båda riktningarna så att även de tävlande ska kunna se publiken i den andra lokalen.

Tekniken blir lite tricksig att få till men det kommer säkert att fungera bra.

Dans VO, DansTV, Standard & Latin Bloggar, Standard & Latin TS, VO Standard & Latin
About Kjell Rask

Related Posts