Kansli DSF 2020-10-29

Lokala Corona utbrott

Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i regionen, besluta att extra åtgärder ska gälla i en region eller i en del av en region under en begränsad tid.
Läs vilka regioner det gäller:

Folkhälsomyndigheten-Lokala allmänna råd för covid-19

Samlade länkar och information
Anteckningar från föreningsmötet
Regeringens pressmeddelande 5 sep
Info RF om Coronaviruset och idrottsrörelsen 6 sep
DSF:s Anvisningar för tävling

Corona update, DSF information
About Kansli DSF

Related Posts