Sandra Svanberg 2021-12-23

Landslagskaptener i Team Sweden

Svenska Danssportförbundets landslagskaptener till Team Sweden är utsedda.

Tove Holmqvist meddelade i november att hon inte har för avsikt att förlänga sitt uppdrag som landslagskapten för Bugg & Rock n Roll. Med Toves erfarenhet från den egna karriären inom Lindy Hop och den internationella kunskapen, har hon varit en enorm tillgång.

Rekrytering av en ny landslagskapten har pågått sedan förbundet informerades om förändringen. För att arbetet inom Team Sweden BRR ska fortgå under tiden, har Kristoffer Viström utsetts till tf landslagskapten. Kristoffer är ordförande i VO BRR, som ansvarar för all administration, utveckling och utbildning inom den nationella tävlingsverksamheten, samt all administration och utveckling av förbundets utbildningsverksamhet inom BRR.

Svenska Danssportförbundet tackar Tove för all den tid, energi och kunskap hon försett Team Sweden BRR och även VO BRR med!

Inför 2022 presenterar förbundet följande landslagskaptener för Team Swedens landslag:

Hip Hop: Sabina Westerling 
Disco & Performing Arts: Judith Martinez Åkesson
Standard & Latin: Henrik Frisk
Bugg & Rock n Roll: (Tf landslagskapten) Kristoffer Viström

Vi önskar alla ett stort lycka till med arbetet inom Team Sweden!

DSF information, Team Sweden
About Sandra Svanberg

Related Posts