Kansli DSF 2022-01-12

Kompensationsstöd oktober–december 2021

RF kommer att öppna upp ytterligare omgångar av kompensationsstöd. Kompensationsstödet kommer vara modifierat jämfört med tidigare och i första läget kommer enbart enskilda evenemang vara sökbara

För de föreningar som genomfört eller skulle ha genomfört större evenemang, exempelvis cuper och motionslopp (relaterat till föreningens omsättning) och som åsamkats ekonomisk skada under perioden 29 september till och med 16 januari, kommer ansökan att öppnas under mitten av januari.

Mer info finns på: https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/

DSF information, Från Kansliet
About Kansli DSF

Related Posts