Kansli DSF 2020-10-16

Kompensationsstöd för corona

Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av Coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet. Idrottsföreningar kommer att kunna ansöka om stödet i två omgångar.

Ansökningsomgång 1 är öppen från 15 oktober till 26 oktober kl 12.00. Stödet gäller ekonomiska förluster på grund av Corona under årets tredje kvartal: juli, augusti och september.

På RF:s webbsida om kompensationsstödet hittar ni all info som behövs för att kunna ansöka. Där finns bland annat frågor och svar och en instruktionsfilm om hur ansökan går till.

Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare. För att kunna söka stödet måste föreningen ha förlorade intäkter eller merkostnader på minst 10 000 kronor under perioden 1 juli till 30 september.

Ansökningsomgång 2 öppnar i mitten av januari för ekonomiska förluster för kvartal 4.

Mer information om kompensationsstödet

Corona update, DSF information, Från Kansliet
About Kansli DSF

Related Posts