Kansli DSF 2021-12-23

Kallelse till Svenska Danssportförbundets årsmöte 2022

Svenska Danssportförbundets årsmöte håls helgen 23-24 april 2022

Planen är att mötet ska hållas fysiskt på hotell Scandic Alvik i Stockholm, men med tanke på pandemin kan förbundsstyrelsen komma att besluta om att mötet genomförs digitalt.

Motioner till mötet ska vara DSF:s kansli tillhanda senast 1 februari 2022. Mejlas till kansli@danssport.se. Rätt att inlämna motion tillkommer röstberättigad medlemsförening och röstberättigad medlem i sådan förening samt distriktsorgan. Motion från röstberättigad föreningsmedlem ska insändas genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

Mer information kommer att läggas ut löpande på DSF:s hemsida. 

DSF information
About Kansli DSF

Related Posts