Sandra Svanberg 2022-01-28

Introduktionsutbildning domare DBFS & Part

DSF bjuder in till Introduktionsutbildning förAspiranter
till att bli R-domare i Disco, Slowdance, British Freestyle!

När: Lördag 26 mars 2022, kl 10.00-17.30
Var: Seminariet genomförs digitalt via Teams

Avgift: 400 kr
Faktura kommer gå ut efter seminariet, till den mailadress som angivits vid anmälan.

Introutbildningens innehåll
kl 10.00-17.00 (inkl paus och lunch)

–  Presentation av DSF
–  Genomgång av Tävlingssystem och reglemente
–  Genomgång av bedömningssystem, vote4dance,
–  Genomgång, övningar och diskussioner kring bedömning och bedömningskriterierna

 Målgrupp
 Utbildningen riktar sig till dig

 • – som vill utbilda dig till domare i Disco, Slowdance och British Freestyle
 • – fyller minst 18 år under året
 • – som har kunskaper i dessa danser i nivå med ungefär motsvarande Superstarklass.
  Det innebär inte att man måste ha tävlat, men varit verksam i dans, sin egen eller
  andras, på en nivå där man måste kunna identifiera och resonera kring dansen.
  Hur den utförs, karaktär, grundtekniker och bedöma dess kvalitéer.
 • – Aktiva tävlingsdansare i högsta klass kan påbörja domarutbildning

  Examination

  – Examination består av skriftlig redovisning inklusive videobedömning samt
  sidobedömning under våren. Vid godkänd examination är man klar att döma R-klasser (Rekrytering och Rising star) i de dansgrenar man examinerats i.

För att bibehålla domarbehörighet ska man delta på av DSF anordnade domarseminarier minst vartannat år.

Frågor: dbfs@danssport.org

Anmälan: Senast den 21 Mars via följande länk:

https://dans.se/dsf/shop/?event=152749

Välkommen!DSF bjuder in till Introduktionsutbildning 
för
Aspiranter till att bli domare i Performing Arts!


När: 
Lördag 26 mars 2022, kl 10.00-12:00
Söndag 27 Mars kl 10:00-14:30

Var: Seminariet genomförs digitalt via Teams

Avgift: 400 kr
Faktura kommer gå ut efter seminariet, till den mailadress som angivits vid anmälan.

Introutbildningens innehåll

–  Presentation av DSF
–  Genomgång av Tävlingssystem och reglemente
–  Genomgång av bedömningssystem, vote4dance,
–  Genomgång, övningar och diskussioner kring bedömning och bedömningskriterierna

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig

 • – som vill utbilda dig till domare i Performing arts
 • – fyller minst 18 år under året
 • – som har kunskaper i dessa danser i nivå med ungefär motsvarande Elitklass.
  Det innebär inte att man måste ha tävlat, men varit verksam i dans, sin egen eller
  andras, på en nivå där man måste kunna identifiera och resonera kring dansen.
  Hur den utförs, karaktär, grundtekniker och bedöma dess kvalitéer.
 • – Aktiva tävlingsdansare i högsta klass kan påbörja domarutbildning

  Examination
  – Examination består av skriftlig redovisning inklusive videobedömning samt
  sidobedömning under våren. Vid godkänd examination är man klar att döma R-klass
  (Rising star) i de dansgrenar man examinerats i.

För att bibehålla domarbehörighet ska man delta på av DSF anordnade domarseminarier minst vartannat år.

Frågor: part@danssport.org

Anmälan: Senast den 21 Mars via följande länk:

https://dans.se/dsf/shop/?event=152749


Välkommen!

DSF information, VO Disco Hiphop
About Sandra Svanberg

Related Posts