Kansli DSF 2020-06-13

Information om DSF:s pågående utvecklingsarbete

2018 beslutade Danssportsförbundet (DSF) att påbörja ett förändringsarbete, i vilket vi fokuserar på våra medlemsföreningars behov samt deras medlemmars behov. I bifogat dokument kan du läsa om hur långt vi kommit.

Målet är att vi ska vara klara med denna fas i utvecklingen i januari. 2023.

INFO

DSF information
About Kansli DSF

Related Posts