Kansli DSF 2020-06-03

Information angående våra inställda SM 2020

Alla SM- tävlingar som var planerade till våren 2020 är inställda och kommer inte heller att genomföras under hösten 2020.

DSF:s grenspecifika verksamhetsområden har under en tid undersökt och övervägt möjligheterna att genomföra tävlingarna utifrån nya förutsättningar och landat i att det inte ska genomföras. Det jobbas på som vanligt med att arrangera tävlingar för hösten och vi hoppas såklart att det nationella läget då är så pass säkert att de kan gå att genomföra.

SM är för många en av årets höjdpunkter men vi får nu tillsammans se till att skapa ett så bra dansår som möjligt ändå, och så jobbar vi på att arrangera bra SM-tävlingar under 2021.

Tillsammans kan vi se till att denna pandemi påverkar vår fantastiska idrott så lite så möjligt!

DSF information
About Kansli DSF

Related Posts