Kansli DSF 2020-08-11

Höstens tävlingsverksamhet

Sommaren börjar ta slut och dansverksamheter ute i landet längtar efter att dra igång. Vi ser att många föreningar börjar få igång träningsverksamhet och även lägger ut info om kursstarter. Det ser lovande ut att föreningar drar igång verksamhet.

Så långe vi alla jobbar för att fortsätta minska smittspridningen och påminna varandra om att pandemin inte är över så uppmuntras detta. Vi har alla ett eget ansvar i detta, men ni som förening kan även vara med och göra en stor insats för folkhälsan. Därför är det bra för samhället och danssporten att vi under kontrollerade former kan komma igång med dansverksamhet.

Vi behöver stimulera dansare på alla nivåer, både för hälsans skull och för att inte tappa medlemmar. Vi ser gärna att ni taggar DSF i era sociala medier så att vi kan hjälpa till att sprida era goda exempel i hur ni arrangerar er verksamhet.

DSF anser och hoppas att vi kan komma igång med den nationella tävlingsverksamheten under hösten, om det inte kommer nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten som säger annat. Det är ett prioriterat område för DSF framöver att få igång tävlingsverksamheten, förbundet ser nu över hur vi på bästa sätt kan stötta arrangörsföreningar så att tävlingarna kan blir av.

Tävlingar kommer behöva ske med kraftigt begränsad, eller helt utan, publik för att minska folksamlingar och för att minska smittspridningen. Vi vet att många föreningar är vana arrangörer, men att genomföra tävlingar under hösten kommer kräva noggrann planering kring upplägg i schema och av utrymmen i lokal och hur vi kan hålla avstånd. Det gäller att genomföra tävlingar så säkert som möjligt för alla inblandade dansare och funktionärer. Det kommer inte vara möjligt för  tävlande klubbar att ha med sig lagledare och tränare i den mån som det brukar.

Det är upp till tävlingsarrangören att besluta hur många som får komma in och det är viktigt att det beskrivs innan vilka som får vara i lokalerna och vilka tider.

För att arrangemangen ska bli möjliga, uppmanas dansare att gå in och
anmäla sig så vi ser vilket intresse som finns. När tävlandet drar igång innebär det även en del resor. Där önskar vi att ni ser över hur ni tar er till tävlingen och i första hand prioriterar de tävlingar som ligger nära för att minska smittspridning i landet.

Förbundsstyrelsen har möte på torsdag 13 augusti, efter det kommer vi ut med mer info till höstens tävlingsarrangörer.

Med vänliga hälsningar
generalsekreterare
Angelica Källström.

Corona update, DSF information, Höstens tävlingar
About Kansli DSF

Related Posts