Kansli DSF 2021-09-27

Hemsidor i IdrottOnline avvecklas till årsskiftet 2022/2023

RF byter hemsidesleverantör från 1 januari 2023 och kommer inte längre ha möjlighet att erbjuda kostnadsfria hemsidor till föreningar och förbund.

RF har sedan många år haft Episerver som leverantör för hemsidor i IdrottOnline, via dom har RF kunnat erbjuda hemsidelösningar i IdrottOnline. På grund av drastiskt ökade kostnader från och med den 1 januari 2023 kommer RF att behöva byta hemsidesleverantör. Därmed har RF inte längre möjlighet att erbjuda kostnadsfria hemsidor till föreningar och förbund.

Avvecklingen gäller endast IdrottOnline hemsida, övriga administrativa delar i IdrottOnline kommer finnas kvar. RF kommer analysera hur övriga delar av IdrottOnline kan integreras på bästa sätt med andra hemsideslösningar. RF kommer även ta fram verktyg för export av visst innehåll från nuvarande hemsidor.

DSF avvaktar mer information från RF om eventuella rekommendationer, men uppmanar föreningar att redan nu se över sin hemsidelösning. Episerver kommer att finnas kvar fram till sista december 2022, vilket ger föreningar och förbundet tid att hitta en annan lösning. 

Vid frågor om avvecklingen av hemsidorna i IdrottOnline, kontakta IdrottOnlines support.
Vid andra typer av frågor, kontakta kansli@danssport.se.

DSF information
About Kansli DSF

Related Posts