Anja Näslund 2021-04-27

Gott exempel: Möt HV Dans

 • För ett par år sedan hade vi en uppvisning på en daglig verksamhet. Brukarna blev så glada och ville vara med. Det födde idén om att vi borde kunna göra lite mer”.

Så börjar historien om hur HV-dansarna bjöd in till bugg för personer med funktionsnedsättningar. Camilla, en av ledarna och initiativtagarna, har arbetat med omsorgsfrågor i många år och dansat på sin fritid. Uppvisningen ledde till flera uppvisningar och under ett par år kom dansföreningen över med ett par av sina dansare ungefär en gång i halvåret och visade dans och dansade lite med publiken.

Sen kom den avgörande frågan: varför inte starta en egen grupp? Våren 2018 gjorde de slag i sak och genomförde den alla första kursen. Denna hade fyra kurstillfällen, och inbjudan gick via den dagliga verksamheten som förmedlade den till alla som deltog i deras verksamhet. – Kursen blev så populär att vi fick göra en till direkt efter, de ville fortsätta dansa, säger Camilla. Första gången sökte de bidrag via nuvarande RF-SISU. Deltagarna betalade en symbolisk kursavgift på 200:-. Därefter har kurserna varit lite olika men principen densamma.

Sen kom den avgörande frågan: varför inte starta en egen grupp? Våren 2018 gjorde de slag i sak och genomförde den alla första kursen. Denna hade fyra kurstillfällen, och inbjudan gick via den dagliga verksamheten som förmedlade den till alla som deltog i deras verksamhet. – Kursen blev så populär att vi fick göra en till direkt efter, de ville fortsätta dansa, säger Camilla. Första gången sökte de bidrag via nuvarande RF-SISU. Deltagarna betalade en symbolisk kursavgift på 200:-. Därefter har kurserna varit lite olika men principen densamma.

____________________________________________________________________________

Ungefärligt upplägg från HV-Dansarna:

 1. 1 ledare på fem aktiva
 2. Korta kurser, 4-6 tillfällen per kurs och hellre två kurser på en termin
 3. 40 min dans + fika + 40 min dans, föreningen bjuder på fika
 4. Kursen ligger sen eftermiddag, innan övrig verksamhet startar
 5. Avslutar varje kurs med en särskild avslutning/uppvisning
 6. Har strävat efter att involvera de aktiva i övrig verksamhet, de är medlemmar precis som vem som helst

____________________________________________________________________________

Dans som gör skillnad

Flera av föreningens ledare har engagerat sig i gruppen som innan pandemin hade 20-25 deltagare och 4-5 ledare. Några av ledarna, som Camilla och hennes kollega Titti, har jobbat med funktionsnedsatta och har därför mer kunskap och erfarenhet. Andra ledare kan dansa och har lärt sig en del på vägen om bemötande och hur man anpassar. Camilla berättar om en händelse från en av de första kurserna. Med på kursen var en person som Camilla visste ogillade beröring och aldrig rörde vid andra människor. Plötsligt ser hon hur en av ledarna går fram till personen, räcker fram händerna och fattar deltagarens händer. – Å så dansar de bugg genom att hålla varandra i händerna! Det var en häftig känsla att se att dansen fick den här personen att utvecklas. Det var så självklart att när man dansar håller man i händer, även om hen inte gör det i andra sammanhang.

En annan fin historia är om en person som var rädd för trappor. HV-Dans har en egen danslokal som ligger en trappa upp och saknar hiss, Camilla trodde aldrig att de skulle få honom att ta sig upp till lokalen. Men med anpassat bemötande och tålamod så gick det, och idag går han upp och ner för trapporna för att vara med på dansen.

En del av deltagarna har varit med sedan start, andra har tillkommit under resans gång. Hittills har alla haft intellektuella funktionsnedsättningar med olika svårighetsgrader. De flesta har någon medföljare med sig och dessa involveras i lektionerna. Helst skulle man vilja öppna upp så att fler med rörelsenedsättningar kan delta i verksamheten, men där är avsaknaden av hiss än så länge ett problem.

Viss skillnad mot en vanlig kurs, men ändå inte

Camilla och Titti tycker att det är en viss skillnad mot att ha en vanlig buggkurs, men det finns också likheter. Deltagarna lär sig olika fort och hos HV-dansarna har man anpassat buggen genom att lära ut färre turer. Samtidigt är de förvånade över hur mycket vissa av deltagarna lärt sig och flera av dem är ute och dansar på länsdanserna nu.

____________________________________________________________________________

Tips till dig som ledare:

 1. Anpassa alltid utifrån individens förutsättningar
 2. Ha tålamod och förståelse för att individer och grupper skiljer sig åt
 3. Arbeta med positiv förstärkning och visa hur det ska vara i stället för att säga att det är fel
 4. Arbeta med frivillighet, ibland vill någon titta på i stället för att vara med
 5. Ha ett långsammare tempo, lär ut färre steg och repetera mer
 6. Låt deltagarna vara med och välja musik
 7. Låt deltagarna visa och lära varandra
 8. Använd medföljare som resurser
 9. Starta alltid med upprop och använd namnlappar så att alla kan tilltalas med namn

____________________________________________________________________________

Fler medlemmar som bonus

Verksamheten började med att man ville göra skillnad och bidra till rörelse. En bonus har varit att HV-dansarna har fått fler medlemmar, inte bara direkt från gruppen. Medföljare, personliga assistenter och andra som känner personer som går i deras dansgrupp har också börjat dansa i föreningen. Just nu längtar HV-dansarna mest efter att få sätta igång sin grupp igen, och i bakgrunden surrar tanken om hur de ska ordna en hiss till lokalen. – Det skulle öppna dörren för ännu fler att kunna ta del av vår dans, avslutar Camilla.

____________________________________________________________________________

Tips till styrelsen:

 1. Man måste inte kunna allt för att sätta igång – men satsa på att ledarna ska få utbildning när möjlighet ges
 2. Kostnaden kanske behöver vara lägre – men i gengäld kan ni få in fler medlemmar till andra delar i verksamheten
 3. Ha tålamod i rekryteringen, det kan ta längre tid att få en full grupp
 4. Sträva efter att ha samma ledare från gång till gång – det kan vara svårare att hoppa in som vikarie

____________________________________________________________________________

Intervjuad: Camilla Jönsson

Intervjuare: Anja Näslund

Kontakta gärna föreningen för mer information

Projekt Paradans
About Anja Näslund

Related Posts