Sandra Svanberg 2022-01-21

Från RF: Info om kommande kompensationsstöd för evenemang

RF kommer öppna upp en ansökan om kompensationsstöd i slutet av vecka 4

Enbart enskilda evenemang kommer vara sökbara. Stödet är aktuellt för föreningar som genomfört eller skulle genomfört större evenemang (relaterat till omsättning), exempelvis cuper och motionslopp, och drabbats ekonomiskt under perioden 29 september 2021 till och med 16 januari 2022.

Ansökningsomgången kommer sträcka sig över minst en månad. Föreningen behöver påvisa att den ekonomiska skadan beror på antingen de restriktioner som gällde fram till 28 september eller de restriktioner som gäller sedan 23 december med avrådan att genomföra vissa typer av evenemang. Ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet kommer inte att kompenseras i denna ansökningsomgång.

Corona update, DSF information
About Sandra Svanberg

Related Posts