Kjell Rask 2021-02-01

Förtydligande från Riksidrottsförbundet

Förtydligande vad pandemilagnen innebär för DSF

2021-01-28

I ett förtydligande från Riksidrottsförbundet har DSF fått information om att pandemilagen gäller för en lokal eller anläggning för idrottsverksamhet och då ska ett maxantal bestämmas utifrån respektive lokals ytan.

Därutöver ska föreningen i sin verksamhet följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19).

Detta innebär att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd är mer begränsande än vad Pandemilagen medger.

I dessa föreskrifter och allmänna råd anges att antalet personer i grupper för idrottsträning ska hållas nere och riksidrottsförbundets tolkning är att för grupper med äldre ungdomar och vuxna (födda 2014 och tidigare) är riktmärket på gruppstorlek åtta personer medan riktmärket för grupper med barn (födda 2015 eller senare) inte är riktigt lika tydligt, så länge antalet personer begränsas.

Samlade länkar och information

DSF:s anvisningar för tävling och träning gäller fr o m 2020-12-14

Anteckningar från föreningsmötet

Regeringens pressmeddelande 5 sep

Info RF om Coronaviruset och idrottsrörelsen 6 sep

Folkhälsomyndigheten-Lokala allmänna råd för covid-19

Se inställda tävlingar – Tävlingskalender, dans.s

Corona update, DSF information
About Kjell Rask

Related Posts