Kansli DSF 2020-12-17

Förtjänsttecken 2020

Varje år delar förbundsstyrelsen ut förtjänsttecken till personer som på ett förtjänstfullt sätt har arbetet för Danssportens bästa. Det är nu dags för våra föreningar och distrikt att föreslå personer som de anser är värda att uppmärksammas.

Nedan finner ni en blankett samt information. Ansökan ska vara DSF kansli tillhanda senast 1 februari 2021. Då förbundsmötet kommer att hållas digitalt 2021, kommer märkena att skickas hem till personerna.

BLANKETT

Bloggar, DSF information
About Kansli DSF

Related Posts