Kansli DSF 2020-09-16

Föreningsundersökning angående idrott för äldre

DSF är med i ett projekt om idrott för äldre, som RF äger. I och med det ska vi göra en kartläggning över våra föreningars medlemsstatistik och verksamhet för målgruppen så att vi kan skapa oss en utgångspunkt att jobba vidare från

Därför skulle vi vara jättetacksamma om ni föreningar kunde besvara en enkät som handlar om era medlemmar och verksamhet, främst inriktat på målgruppen äldre. Det tar inte lång tid och det är bra om den i föreningen som har hand om medlemsregistrering och insyn i IdrottOnline är med och svarar, då vissa av frågorna handlar om det. 

Här är länken till enkäten: https://forms.gle/cy6zhzZaWYPVL3mk8

Här kan ni läsa mer om projektet: https://www.rf.se/RFarbetarmed/Aktuellaprojekt/idrottforaldre

För frågor, kontakta theres@danssport.se

Stort tack på förhand!

DSF information, Från Kansliet
About Kansli DSF

Related Posts