Kansli DSF 2021-04-14

FÖRBUNDSMÖTE

Förbundsmötet 2021 hålls 17 april, digitalt.

Workshops för styrelser i föreningar och SDF hålls 18 april, digitalt.

örbundsmötet 2021 kommer att hållas digitalt lördagen den 17 april.

Information inför mötet kommer att uppdateras löpande på denna sida.

Tider: 09.00 Informationsmöte om ekonomisk redovisning, propositioner m m. Se AGENDA
           Mötet sker via Microsoft Teams.      

          13.00 Förbundsmöte (sker via Easymeet)

Det är viktigt att veta att det inte går att koppla upp sig och titta på förbundsmötet utan att ha anmält sig. Om ni är flera från en förening som ska koppla upp er, behöver ni antingen sitta tillsammans och titta, eller så får de som ej är ombud ett gäst-inlogg där det går att titta på mötet men utan möjlighet att yttra sig eller rösta.

Inbjudningslänkar till de båda mötena kommer att skickas ut till anmälda deltagare några dagar innan mötet. Sista anmälningsdag är 12 april.

Easymeet – snabbmanual

Easymeet – Användare

Anmälan till mötet

Alla som vill deltaga på förbundsmötet måste anmäla sig via länken nedan så att vi vet vilka som ska registreras i Easymeet.

Anmälningslänk: 

https://dans.se/dsf/shop/?event=126317


Rösträtt
Lista på vilka föreningar som har rösträtt på årets förbundsmöte.

Fullmakt
Röstberättigad medlemsförening som har för avsikt att delta på förbundsmötet ska skicka in fullmaktsblanketten till kansliet innan mötet. Det är föreningens beslutande organ (årsmötet) eller verkställande organ (styrelsen) som utser ombudet från föreningen, alternativt lämnar över till annan förening eller distriktet.

Fyll i blanketten nedan (med underskrift av två firmatecknare eller styrelseledamot), scanna blanketten och skicka senast 12 april till kansli@danssport.se. Vi är tvungna att sätta ett tidigare datum än vad stadgarna föreskriver för att hinna registrera alla deltagare i Easymeet.

Förening som inte avser att själv nyttja sin röst vid förbundsmötet kan överlåta sin röst via fullmakt till antingen annan förening inom DSF med rösträtt eller till det SDF man tillhör under förutsättning att detta är ett aktivt val.

Fullmaktsblankett
Skriv ut blanketten och skicka in till kansli@danssport.se

Möteshandlingar
-Årsmöteshandlingar
-Årsbok

Valberedningens nomineringar
Här finns valberedningens förslag till nominering.
Presentation av valberedningens förslag till förbundsstyrelse.

Motioner 
Inga motioner har inkommit.


Vid frågor kontakta Alexandra@danssport.se 

Anmäl er även till:

Workshops för styrelser i föreningar och SDF, hålls 18 april, digitalt.
Anmälan öppnar 2 april klicka här >>>

DSF information
About Kansli DSF

Related Posts