Kansli DSF 2020-11-10

DSF’s utbildningsforum i december

Som vi skrivit om tidigare kommer vi att arrangera en modifierad version av vårt utbildningsforum i början av december. Anmälningen öppnar snart, men redan nu kan vi presentera några av träffarnas teman.

Den 1 december kommer Katharina Nilsson från RF-SISU att hålla i ett pass om styrelsens ansvar. Forskning visar att ordförandepositionen har stor betydelse för vilka frågor verksamheten prioriterar – även om organisationens verksamhet vilar på stadgar och andra styrdokument sätter ordförande tillsammans med övriga styrelsen själva agendan för verksamhetens innehåll.

I ett förändringsarbete för mer inkluderande idrott är styrelsens medlemmar den kanske enskilt viktigaste målgruppen. Här formuleras mål och de förtroendevalda spelar en viktig roll för att vår idrottsverksamhet ska leda framåt. Men en styrelse kan också välja att fatta beslut som föreningen alltid har fattat. En styrelse som har detta traditionella arbetssätt främjar måhända inkludering och mångfald, men ibland behövs också en självkritisk genomlysning av arbetssätt och prioriteringar.

Den 2 december kommer Susanne Meckbach att prata om ledarskap. Susanne Meckbach är doktor i idrottsvetenskap med inriktning mot sport coaching. Hennes utbildningsbakgrund är bred med ämnen som pedagogik, ledarskap, idrottsvetenskap, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap. 2009 ingick hon i den nationella forskarskolan i idrottsvetenskap, NFI, och har disputerat med en avhandling om svenska herrelitfotbollstränares lärande och arbete. Idag är hon delägare i Meckbach Träning, arbetar med olika forskningsprojekt om ledarskap och föreläser om ledarskap och lärande inom idrotten.

Vi kommer också att få höra vår nya idrottsutvecklare prata om visualisering och motivation under en av kvällarna. Boka in det redan nu och sprid informationen så kommer anmälningslänken ut inom kort!

DSF information
About Kansli DSF

Related Posts