Tony Möörk 2020-01-05

Delprojekt socialdans fox-foxtrot

Svenska DanssportFörbundet (DSF) har nu startat ett projekt med fokus på socialdans. För DSF handlar det om att hitta komplement till tävlings- och motionsdans så att förbundets medlemmar, (föreningar som bedriver dansverksamhet) och dess medlemmar (alla dansare) ges möjlighet att lära sig, träna och praktisera dans på socialdansgolven.
Arbetsgruppens målsättning är att identifiera generell kunskap kring vad som krävs inom fox/foxtrot för att starta socialdans. Arbetet ska resultera i en manual som kan utgöra ett stöd för hur dansverksamheten inom DSF kan utveckla socialdans.
Under projektets gång kommer arbetet vara att definiera fox och foxtrot för att skapa en grundläggande beskrivning av dansen som socialdans. Arbetsgruppen har vidare som mål att skapa manualer och riktlinjer som kvalitetssäkrar DSF utbildningsverksamhetverksamhet.
Nuvarande teman som arbetsgruppen kommer arbeta med är:
– Definition av fox och foxtrot som socialdans.
– Kursplaner för deltagarutbildning.
– Kursplaner för instruktörsutbildning.
– Riktlinjer för trygga dansmiljöer på socialdans.
– Riktlinjer vid arrangörskap av socialdans.
– Utvärdering och uppföljning av utbildningsverksamhet inom fox/foxtrot.
Arbetsgruppen består av erfarna kursledare och socialdansare inom fox/foxtrot. Dessa är Tony och Kimberly Möörk (FoxFusion), Kenneth och Louise Nordström (Danskonsulten), Ann-Charlotte Vacker (Dansklasser), Mikael Widén (Dansglädje/ M&M Fox Night), Odd och Eva Vesterli (Vesterli & Co), Magnus Johansson och Ewa Byström (Dans & Event Dalarna).
Vi ser fram att arbeta med projektet och på så vis bidra till foxens utveckling i danssverige! Projektet ska redovisas senast sista december 2022.

Bloggar, Socialdans Bloggar
About Tony Möörk

Related Posts