Kansli DSF 2020-05-27

DansTV.se – möjligheternas TV kanal

DansTV.se går under Svenska Danssporförbundet och består av ett antal ideellt jobbande personer.

DansTV.se

Vår största och första uppgift är att kunna sända Svenska Danssportförbundets olika danstävlingar i landet. För nuvarande sänder vi alla GP tävlingar och SM och vi hoppas att fler är intresserade av att vi kommer och sänder.

För att kunna se våra sändningar så kostar det en liten peng. Denna peng går till Svenska Danssportförbundet och streamingföretaget som lägger ut sändningen.
Detta för att vi vill minska Danssportförbundets kostnader för vår verksamhet.

Det finns flera olika sändningsalternativ:

Liten sändning med fast iPad.
Mellansändning med 1-3 bemannade kameror.
Stor sändning med 4 eller fler bemannade kameror.

Kontakta DansTV i Media gruppen
info(a)danstv.se

Dansakademi

Nu kan även DansTV erbjuda vår egna unika Dansakademi
Under dansakademi har man möjlighet att lägga ut kortare dansutbildningar eller föreläsningar. Dessa utbildningar eller föreläsningar ska vara sanktionerade av sin förening som ska vara medlem i Svenska Danssportförbundet.

En unik möjlighet att få dela på sina kunskaper och sprida vår härliga idrott/motionsform/socialdans till en större publik.
Detta kan i sin tur öka intresset för våra olika danser.

Vi på DansTV hoppas att ni utnyttjar denna fina service och vi hoppas att ni kontaktar oss om ni har några funderingar.
Det går också att följa oss på Facebook och Instagram.

Kontakta DansTV i Media gruppen
dansakademi(a)danstv.se

Bloggar, Dans VO, DansTV, DSF information, Team Sweden
About Kansli DSF

Related Posts