Kansli DSF 2020-06-05

Danstränarutbildning Disco & Hiphop

I sommar arrangerar VO DHH danstränarutbildning i Disco och i Hiphop. Nu kan alla föreningar ta chansen att utbilda sina ledare inom de grenarna också!

Verksamhetsområde Disco & Hiphop har tagit fram tränarutbildningar och erbjuder nu alla föreningar inom DSF att delta på utbildningarna. Det kommer att ske via länk, så det är enkelt att delta oavsett var i landet ni befinner er. Läs mer nedan och anmäl er via denna länk

Välkomna till en lite annorlunda Danstränarutbildning!

I spåren av Corona gäller det att ställa om, inte ställa in. Därför erbjuder vi nu en digital version av utbildningen Danstränare steg 1 Disco och Hiphop. All undervisning, både det teoretiska och det praktiska, kommer att ske via livestreaming. Vi rekommenderar er att för den praktiska delen ha gott om utrymme och det är även viktigt att utbildaren alltid kan se deltagarna.

Varje utbildning kostar 2000 kr, om ni vill gå båda utbildningarna kostar det 3500. Betalningsinformation kommer ut i mailet när ni anmäler er. 

Danstränarutbildning Steg 1 Disco

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till nuvarande och tidigare aktiva dansare, samt ungdomar och vuxna med danskunskap som vill bli danstränare i Disco på grundläggande nivå. Man ska fylla minst 16 år under det året man påbörjar utbildningen. Aktiva tävlingsdansare ska tävla på N-nivå.

Mål

Deltagaren ska ha deltagit aktivt samtliga tre utbildningsdagar. Efter genomförd kurs ha grundläggande kunskap i ledarskap, skadeförebyggande träning och grundteknik i aktuell dansstil.
Deltagaren ska kunna planera och genomföra skadeförebyggande uppvärmningar, övningar och danskombinationer till kurser och tävlingsträning på grundläggande nivå.

Examination

Deltagaren ska ha deltagit aktivt samtliga tre utbildningsdagar.
Skriftlig examination av Dag 1
Undervisningsprov genom att deltagaren filmar en lektion som skickas till examinator, alternativt följs via skype vid lektionstillfället.
Vid behov kompletteras ytterligare undervisningsprov på samma sätt.

För godkänd examination ska deltagaren visa pedagogisk förmåga att leda och undervisa.
Kunna planera övningar och danser i rätt anpassad nivå för Nybörjare och Rekrytering. Tydligt förmedla aktuell dansteknik samt visa grundläggande kunskap om skadeförebyggande träning.

Utbildningen genomförs över tre dagar.
Arrangör Svenska Danssportförbundet

Kursavgift 2000 kr
Inklusive examination samt utbildningsmaterial som skickas hem till er.

Dag 1 Gemensam teoridag för Disco och Hiphop

Lördag 27 juni Kl 10-18

Utbildare Frida Lundström

1. Ledarskap (värdegrund, pedagogik och psykologi)
2.   Basfys, skador och rehabilitering
3.   Passets beståndsdelar (uppvärmning, nedvarvning, avslappning)
4.   Träningsplanering 

Dag 2, Disco praktisk dansdag

Lördag 11 juli kl 10:00-18:00

Utbildare Anna Hentilä Wretling

1.     Grundteknik-/steg
2.     Grundläggande teknikmoment
3.      Musikanalys och koreografi
4.      Upplägg av lektion och kurs

Dag 3, Disco praktisk dansdag

Söndag 12 juli kl 10:00-18:00

Utbildare Anna Wretling

1.      Examination av dag 1
2.      Tävlingssystem och reglemente
3.       Tävlingsdans solo och duo


Danstränarutbildning Steg 1 Hiphop

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till nuvarande och tidigare aktiva dansare, samt ungdomar och vuxna med danskunskap som vill bli ledare/tränare i Hiphop på grundläggande nivå. Man ska fylla minst 16 år under det året man påbörjar utbildningen. Aktiva tävlingsdansare ska tävla på N-nivå. Rekommenderas att man genomgått SISUs webbaserade introduktionsutbildning för tränare.

Mål

Deltagaren ska ha deltagit aktivt samtliga tre utbildningsdagar.
Efter genomförd kurs ha grundläggande kunskap i ledarskap, skadeförebyggande träning och grundteknik i aktuell dansstil. Deltagaren ska kunna planera och genomföra skadeförebyggande uppvärmningar,
övningar och danskombinationer till kurser och tävlingsträning på grundläggande nivå.

Examination

Deltagaren ska ha deltagit aktivt samtliga tre utbildningsdagar.
Skriftlig examination av Dag 1
Undervisningsprov genom att kandidaten följs via skype av examinator vid lektionstillfället.
Vid behov kompletteras ytterligare undervisningsprov på samma sätt.
För godkänd examination ska deltagaren visa pedagogisk förmåga att leda och undervisa.
Kunna planera övningar och danser i rätt anpassad nivå för Nybörjare och Rekrytering. Tydligt förmedla aktuell dansteknik samt visa grundläggande kunskap om skadeförebyggande träning.

Utbildningen genomförs över tre dagar.
Arrangör Svenska Danssportförbundet

Kursavgift 2000 kr
Inklusive examination samt utbildningsmaterial som skickas hem till er.

Dag 1 Gemensam teoridag för Disco och Hiphop

Lördag 27 juni Kl 10-18

Utbildare Frida Lundström

1. Ledarskap (värdegrund, pedagogik och psykologi)
2.   Basfys, skador och rehabilitering
3.   Passets beståndsdelar (uppvärmning, nedvarvning, avslappning)
4.   Träningsplanering 

Dag 2, Hiphop praktisk dansdag

Lördag 4 juli 10:00-18:00
Utbildare Jesper Jansson

1.    Grundteknik-/steg
2.    Hiphop-historia/kultur (inkl dansstilar)
3.    Musikanalys och koreografi
4.    Upplägg av lektion och kurs 

Dag 3, Hiphop praktisk dansdag

Söndag 5 juli 10:00-18:00
Utbildare Jesper Jansson

1.   Examination av dag 1
2.   Tävlingsdans solo och duo
3.     Musikanalys och improvisation/freestyle
4.     Tävlingssystem och reglemente

DSF information, VO Disco Hiphop
About Kansli DSF

Related Posts