Kansli DSF 2020-11-16

Dags att lämna in Årsrapport för 2020

Det är dags att lämna in Årsrapport för 2020 i enlighet med DSF:s stadgar. I rapporten anger föreningen medlemsantalet för 2020. Rapporten ska vara inskickad senast 31 december 2020 för att föreningen ska få rösträtt på förbundsmötet 2021.

Medlemsantalet ligger sedan till grund för den verksamhetsavgift som Svenska Danssportförbundet (DSF) fakturerar i början på 2021.

Innan ni skickar in rapporten ska ni ha läst in föreningens medlemsregister till IdrottOnline (IOL). Om ni använder Dans.se för hantering av medlemskap och samtidigt har gamla medlemmar i IOL som lagts in där på annat sätt än via automatisk synkning med Dans.se, kan ni behöva kontakta Dans.se för att få hjälp att inaktivera dessa gamla medlemmar i IOL. Annars kommer de inte att automatiskt inaktiveras i IOL via Dans.se om de inte väljer att förnya sitt medlemskap. Istället kommer de att ligga kvar som aktiva medlemmar i IOL på obegränsad tid. Alternativt kan ni själva gå in och manuellt identifiera och inaktivera dessa personer direkt i IOL.

För att skicka in rapporten, logga in på föreningens IOL-sida. Har ni inte öppnat er IOL-sida, måste ni kontakta supporten på IdrottOnline för att få inloggningsuppgifter. När ni har loggat in, klicka på ”Administration” i toppmenyn, därefter på  ”Årsrapporter” i vänstermenyn. Där finns en knapp som heter ”Skapa rapport”. Klicka där för att skicka in din föreningsrapport till DSF.

Medlemsantalet, ledarantalet och information i rapporten som visas hämtas automatiskt från IOL.

 Fyll i svar på eventuella frågor. Det är obligatoriskt att svara på frågor i rapporten som är markerade med en röd stjärna.

Om medlemsantalet, ledarantalen eller annan information är felaktig eller på annat sätt saknas, avbryt och uppdatera medlemsregistret. Skapa därefter föreningsrapporten på nytt. Om medlemsregistret är uppdaterat men felaktiga siffror visas i rapporten så kan man manuellt ändra siffrorna. Man klickar då i fälten och skriver in siffrorna manuellt.

När man fyllt i rapporten kan man antingen skicka den till Svenska Danssportförbundet genom att klicka på ”Skicka till SF” eller spara rapporten för att kunna skicka in den senare. För att spara rapporten klicka på ”Spara”.

För mer information; se bifogad länk.

https://support.idrottonline.se/support/solutions/articles/11000034389-skapa-och-skicka-in-arsrapport

DSF information
About Kansli DSF

Related Posts