Kansli DSF 2020-03-11

Corona pandemi 11/3

För mer information beträffande Coronavirus hänvisar vi till 113 13 som är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du t ex. vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom. 

113 13 har tagits fram på uppdrag av regeringen och är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer för att förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. 

18:11
Med anledning av nedan beslut kommer Elite Dance Spring Trophy 2020 i Göteborg 14 mars att ställas, då antalet startande inkl. publik beräknas överskrida detta antal personer. Detta kommer under kvällen och morgondagen även att mailas till berörda föreningar och funktionärer. 

17:08
Förbundsstyrelsen kommer att ha ett extrainsatt möte under kvällen för att diskutera konsekvenser av regeringens beslut att förbjuda samlingar med över 500 personer. 

16:30

Regeringen bekräftar Folkhälsomyndighetens beslut.

16:09

Under dagen har DSF följt de presskonferenser som hållits av myndigheter angående Coronaviruset. I nuläget har Folkhälsomyndigheten lagt fram ett förslag till regeringen om att ta beslutet att förbjuda sammankomster med över 500 personer. Detta vill de ska gälla över hela landet. Det innebär att regeringen kommer att återkomma med deras beslut så fort som möjligt i offentliga kanaler. DSF kommer att gå på de direktiv regeringen beslutar om.

Vi kommer att följa utvecklingen under kvällen och morgondagen och uppdatera denna text löpande.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för evenemang med färre än 500 personer

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser etc) som inte omfattas av regeringens förbud av fler än 500 personer deltagare.

I Folkhälsomyndighetens vägledning finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken av coronaviruset, och en checklista för riskbedömning. Till Folkhälsomyndighetens vägledning (https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nu-finns-information-till-arrangorer-av-evenemang/)

Följande allmänna åtgärder bör vidtas för att minska smittspridningsrisken:

  • Genomför en riskbedömning

  • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.

  • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen

  • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

  • Riskbedömningen bör omfatta ett antal punkter som beskrivs utförligt på Folkhälsomyndighetens webbplats https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nu-finns-information-till-arrangorer-av-evenemang/

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också digitala möten eller webbseminarier som alternativ för fysiska möten. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

Corona update, DSF information
About Kansli DSF

Related Posts