Kansli DSF 2020-03-19

Corona pandemin

Hej alla dansare i Sverige, 

Vi vill på detta sätt återkoppla till er om situationen och vad som, vid sidan om det som beslutas om, sker och direkt påverkar tränings- och tävlingsverksamhet. Som ni alla säkert ser, märker och hör så ställs väldigt mycket in vad gäller olika typer av sammankomster och evenemang, inte minst inom idrottsvärlden på grund av Covid-19 och Coronapandemin. Vi ser en fortsatt spridning både i Sverige och runt om i världen. Det är en helt ny situation för alla oss och det är mycket som vi måste och ska förhålla oss till. Vi påverkas direkt både i arbets-, fritids- och familjeliv. 

För oss som idrottsförbund är det viktigt att vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer och fattar våra beslut med hänsyn till det. Men vi måste även mot bakgrund av det känsliga läget och hälsa tänka längre än så. Vi har idag en situation där vi i princip stänger ner allt under en tid. Hur lång den tiden kommer att vara kan vi inte säga. Men vi försöker att jobba utifrån en bedömd rimlig tidshorisont och ta beslut utifrån det. Men vi är beroende av interaktion och diskussion med berörda föreningar. Här har vi alla ett gemensamt ansvar. Både att vi hamnar så rätt det går med det vi kan och vill göra i rådande situation.

Det finns idag inga helt säkra vägar framåt och ingen har de säkra svaren på de frågor som ställs. Alla kan drabbas av detta, men vissa grupper är mer känsliga än andra. Med hänsyn till dig själv och din omgivning finns det ett antal enkla regler som vi måste följa och respektera. 

· Undvik sammankomster i grupper där smittan kan spridas 

· Undvik närkontakt med varandra vilket är speciellt viktig i vår idrott

· Anställda, ideella, entreprenörer och medlemmar som har de minsta förkylningssymptom (snuva, hosta eller feber) ska stanna hemma och inte delta i några aktiviteter 

· Har du vistats i riskområden, eller vet att du har haft kontakt med någon som vistats i något riskområde de senaste veckorna ska du inte delta i aktiviteter med andra

· Misstänker du att du smittats ska du stanna hemma 

· Du som tillhör en riskgrupp bör stanna hemma och inte låta dig exponeras

Ett mycket stort ansvar för detta vilar på den enskilde individen. 

Självklart följer vi utvecklingen i samhället noggrant. Vår gemensamma klokhet och sunda förnuft får avgöra hur vi agerar inom verksamheten. Vi kartlägger så gott det går alla konsekvenser utifrån de beslut som vi måste fatta kopplade till gemensamma aktiviteter och håller er uppdaterade så fort nya beslut tas. 

Vi hoppas att vi snart ska kunna lämna detta bakom oss och med all kraft kunna planera framåt!

Med vänlig hälsning
Styrelsen för DSF 

Från Styrelsen
About Kansli DSF

Related Posts